• Livraison gratuite
  Pas de frais cachés ! La livraison standard est gratuite pour tous les produits !
 • Vérification simple de données incluse
  Pour d'excellents résultats d'impression L'imprimabilité de vos données d'impression est toujours vérifiée gratuitement après le téléchargement !

  Nous prenons contact avec vous si des ajustements du fichier sont nécessaires.
 • Paiement sur facture
  Payer simplement par facture Chez nous, les entreprises, les administrations et les associations paient confortablement par facture.
  • Aucun frais supplémentaires
  • Aucun retard de production
  • Aucun prestataire de paiement
  Nous lançons la production dès réception de vos données - vous ne payez qu'après avoir reçu vos marchandises.
 • Interlocuteur personnel
  Compétent et à l'écoute Nous sommes ravis de vous aider !
  • Conseils produits
  • Aide à la création de vos données d'impression
  • Gestion des commandes
  Nos experts en impression sont à votre disposition du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, au numéro 078 486 999 pour vous conseiller et vous aider.
NL
Privacyverklaring SAXOPRINT GmbH

Name und naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften:

Adres:

SAXOPRINT GmbH

Enderstraße 92c, 01277 Dresden, Duistland

Directie:

Klaus Sauer, Carsten Heitkamp

Inschrijving in het handelsregister:

Amtsgericht Dresden, HRB 18253

Belastingnummer:

203/118/08134

BTW-nr. Duitsland

DE206107049

BTW-nr. België

BE0669628117

Servicehotline:

078 486 999

Homepage:

https://www.saxoprint.be

E-Mail:

klantenservice@saxoprint.be

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke persoon is:

SAXOPRINT GmbH
t.a.v. de privacyverantwoordelijke
De heer Thomas Iberl
Enderstraße 92c
01277 Dresden

E-Mail: privacy@saxoprint.com

Algemene informatie over gegevensverwerking

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om een goed werkende website en onze inhoud en diensten te kunnen leveren. Persoonsgegevens zijn informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, d.w.z. informatie die tot een persoon herleidbaar is. Dit geldt ook voor uw naam, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens hebben alleen betrekking op een natuurlijke persoon, niet op een rechtspersoon (onderneming). Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens vindt regelmatig alleen plaats na uw toestemming. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin voorafgaande toestemming niet kan worden verkregen om echte redenen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan. De term “u/gebruiker/uw“ omvat alle klanten en bezoekers van onze website. De gebruikte termen, zoals “user“ moeten als genderneutraal worden opgevat. Indien in de tekst "ons" wordt vermeld, wordt hiermee SAXOPRINT GmbH bedoeld.

Basisinformatie over gegevensverwerking en rechtsgrondslagen

Wij verwerken persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de relevante regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Dit betekent dat uw gegevens alleen worden verwerkt als er een vergunning of wettelijke regeling beschikbaar is. Dat wil zeggen in detail:

 • de verwerking van gegevens voor het leveren van onze contractuele diensten (bijv. het verwerken van bestellingen) en onlinediensten is vereist of wettelijk voorgeschreven,
 • Uw toestemming is gegeven,
 • is gebaseerd op onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking en beveiliging van onze website), in het bijzonder bereikmeting, het aanmaken van anonieme profielen voor reclame- en marketingdoeleinden (door het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van de diensten van derden).

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op basis van het AVG wijzen wij erop dat

 • de rechtsgrondslag van de toestemmingen is artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van het AVG.
 • De rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen is artikel 6, lid 1, onder b) AVG,
 • de rechtsgrondslag voor de verwerking ter nakoming van onze wettelijke verplichtingen is artikel 6, lid 1, onder c) AVG,
 • de rechtsgrondslag voor de verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van het artikel 6, lid 1, onder c) AVG als rechtsgrondslag.

Registratie met authenticatiediensten van derden

Voor sommige van onze campagnes dient u zich te registreren en in te loggen met authenticatieservices van derden, voor zover deze worden geleverd (hierna "authenticatieservices van derden" genoemd). Authenticatiediensten kunnen bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Google zijn (hierna te noemen: "Authenticatie provider"). 

Voorwaarde voor authenticatie door een derde partij is dat u bij de betreffende authenticatieprovider bent geregistreerd en de vereiste toegangsgegevens invoert op het hiervoor bestemde webformulier. De eigenlijke registratie gebeurt rechtstreeks bij de respectieve authenticatieprovider.

Tijdens de registratie ontvangen wij een gebruikers-ID met de informatie dat u bent ingelogd onder deze gebruikers-ID. Verder ontvangen wij een tijdelijke ID ("User Handle") die niet meer door ons gebruikt kan worden. Of we aanvullende informatie ontvangen, hangt uitsluitend af van de authenticatie van een derde partij die u gebruikt, de gegevensdeling die u kiest voor authenticatie, en ook welke informatie u hebt gedeeld in de privacy- of andere instellingen van uw gebruikersaccount met de authenticatieprovider. Afhankelijk van de authenticatieprovider en uw selectie kan het om verschillende gegevens gaan, meestal het e-mailadres en de gebruikersnaam. In het geval van Facebook is het zogenaamde "public information" dat kan iedereen zien. Deze omvatten de naam, het profiel en de omslagafbeelding, het geslacht, netwerken (bijv. school of werkplaats), de gebruikersnaam (Facebook URL) en de gebruikers-ID (Facebook ID).

Het wachtwoord dat is ingevoerd als onderdeel van de verificatie door derden is niet zichtbaar voor ons en wordt ook niet door ons opgeslagen.

U wordt verzocht er rekening mee te houden dat uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen automatisch kunnen worden vergeleken met uw gebruikersaccount bij de authenticatieprovider, maar dit is niet altijd mogelijk of gebeurt zelfs. Als uw e-mailadres bijvoorbeeld verandert, moet u het handmatig wijzigen in uw gebruikersaccount bij ons.

Als u besluit dat u de koppeling van uw gebruikersaccount met de authenticatieprovider niet langer wilt gebruiken voor authenticatie door derden, moet u deze verbinding binnen uw gebruikersaccount bij de authenticatieprovider annuleren. Als u uw gegevens bij ons wilt verwijderen, moet u uw account bij ons laten verwijderen.

U dient er rekening mee te houden dat bij het gebruik van authenticatie door derden zowel de gebruiksvoorwaarden en richtlijnen voor het gebruik van gegevens als de herroepings- en bezwaaropties van de authenticatieaanbieders van toepassing zijn.

Het gaat met name om:

Twitter (https://twitter.com/toshttps://twitter.com/privacy),

Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms, https://www.facebook.com/policy.php).

Verzamelen van toegangsgegevens

Op basis van onze legitieme belangen verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde "server-logbestanden"). Toegangsgegevens omvatten

 • Naam van de opgevraagde website/file
 • Datum en tijd van ophalen
 • overgedragen datavolume
 • Bericht over succesvol ophalen
 • Browsertype en -versie, het besturingssysteem van het oproepende apparaat
 • URL verwijzer (de eerder bezochte pagina)
 • IP-adres en de aanvragende provider

Logbestandgegevens worden om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude te onderzoeken) maximaal zeven dagen bewaard en vervolgens gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor de bewijsvoering, mogen niet worden gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.

Wissen en opslaan van gegevens

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Voorts mogen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, -wetten of andere bepalingen die op de verantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Gebruik van analyseservices

Google Analytics gebruiken

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, (1600 amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die ons in staat stellen uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Browser Plugin en contradictie tegen gegevensverzameling

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. De deactiveringsadvertentie voor browsers van Google Analytics verhinderd echter niet dat informatie naar ons of naar andere webanalyseservices wordt verzonden die wij kunnen gebruiken.

Geanonimiseerde verzameling van IP-adressen

Wij gebruiken de functie "activering van IP anonimisering" op onze website. Hierdoor wordt uw IP-adres verkleind in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar Google wordt verzonden . Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen. Ons legitieme belang bij gegevensverwerking ligt ook in deze doelen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html bzw. unter https://policies.google.com/?hl=nl.

gebruik van hotjar

We gebruiken Hotjar, een webanalysetool van Hotjar Ltd (Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta). Hotjar registreert de interacties van willekeurig geselecteerde individuele bezoekers van onze website in geanonimiseerde vorm. Hierdoor ontstaat een logboek van muisbewegingen en clicks, bijvoorbeeld om mogelijke verbeteringen van onze website te identificeren. Bovendien worden informatie over het besturingssysteem, de browser, inkomende en uitgaande koppelingen, de geografische herkomst, evenals de resolutie en het type van het oproepende eindapparaat voor statistische doeleinden met behulp van Hotjar geëvalueerd. Verder bieden wij via Hotjar de mogelijkheid om anonieme gebruikersfeedback achter te laten door middel van zogenaamde feedbackpools. De verzamelde informatie is niet persoonlijk, wordt opgeslagen door Hotjar Ltd. en wordt niet doorgegeven aan derden. Meer informatie over functies en dataverbruik via Hotjar vindt u op: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Indien u geen website-analyse via Hotjar wenst, kunt u dit op alle websites via Hotjar deactiveren door het instellen van een "DoNotTrack-Header" in uw browser (opt-out): https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Gebruik Visuele Website Optimizer

Wij gebruiken Visual Website Optimizer, een webanalysedienst van Wingify (14e verdieping, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India). Visual Website Optimizer wordt gebruikt om de bruikbaarheid van bepaalde pagina's te testen. Gemeten gegevens over gebruikersgedrag worden anoniem verzameld. We kunnen deze anonieme meetwaarden niet persoonlijk aan u toekennen, bijvoorbeeld door uw IP-adres toe te wijzen of op een andere manier. Cookies worden gebruikt om zinvolle testresultaten te verkrijgen, d.w.z. het programma gebruikt de functie van uw browser om informatie tijdelijk op te slaan en later te openen. Als de cookies aan het einde van de sessie niet verlopen, zijn ze maximaal 100 dagen beschikbaar (meer details vindt u hier: https://vwo.com/knowledge/cookies-used-by-vwo/). U kunt de cookies te allen tijde in uw browser verwijderen. Tracking (d.w.z. het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van de website) kan te allen tijde worden gedeactiveerd. Volg de instructies op: https://vwo.com/opt-out/. Nadere informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://vwo.com/terms-conditions/.

Google Tag Manager

We gebruiken op onze website de "Google Tag Manager", een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen "Google"). Deze dienst maakt het mogelijk om websitetags te beheren via een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Het maakt geen gebruik van cookies of verzamelt geen persoonlijke informatie. De Google Tag Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Het heeft echter zelf geen toegang tot deze gegevens. Indien uitgeschakeld op het domein- of cookieniveau, blijft het uitgeschakeld voor alle tracking tags die door Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. Meer informatie vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&%3Bgl=nl.

Nieuwsbrief tracking (Emarsys Web Extend)

Wij gebruiken het user tracking script "Web Extend" van Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlijn. Web Extend gebruikt cookies en JavaScript om geïndividualiseerde inhoud mogelijk te maken. Met behulp van Web Extend kunnen we het gebruikersgedrag van bezoekers van onze website onderzoeken in gepseudonimiseerde en geanonimiseerde vorm. Wij gebruiken aldus de gegenereerde informatie om onze e-mailcommunicatie zo interessant mogelijk voor u te maken. U kunt de gegevensverwerking door Web Extend op elk moment uitschakelen door de cookie-instellingen te wijzigen.

LinkedIn Insight-tag en LinkedIn-advertenties

We gebruiken de LinkedIn Insight tag op onze website (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland). Met deze analyse- en traceringstool kunnen we rapporten maken over het gebruik van onze website, onze advertenties optimaliseren met LinkedIn Conversion Tracking en retargetinglijsten maken om de bezoekers van onze website op LinkedIn te richten. Dit stelt ons in staat om gerichte, relevante informatie te verstrekken aan onze LinkedIn-bezoekers.

De LinkedIn Insight-tag maakt gebruik van cookies en verzamelt anonieme informatie over de bezoekers van onze site, zoals de URL, het apparaat en de browserkenmerken, en meer. LinkedIn deelt geen persoonlijk identificeerbare informatie met deze site, en alle rapporten over bezoekers en advertenties zijn slechts anonieme samenvattingen. Als u niet wilt deelnemen aan het volgen van de LinkedIn Insight-tag en geen op rente gebaseerde reclame wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van op rente gebaseerde reclame door op de volgende link te klikken: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Voor meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn kunt u terecht op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Google-weblettertypen

Deze site maakt gebruik van webfonts die door Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland) ("Google") worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browser cache om tekst en lettertypes correct weer te geven. Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden. Op deze manier weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over de Google-weblettertypen vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq in de Google-gegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/.

reCAPTCHA

In het kader van de voorbereiding van ons aanbod maken we gebruik van reCAPTCHA van Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland) ("Google"). Deze functie wordt vooral gebruikt om onderscheid te maken tussen een boeking door een natuurlijk persoon of abusievelijk door machinale en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de dienst naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het vaststellen van de individuele verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. In het kader van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen ook persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Site Search 360

Wij gebruiken Site Search 360, een zoekservice van SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Dresden, Duitsland, in het kader van het zoeken naar producten op onze website. Met deze dienst kunnen geschikte zoekresultaten op onze website worden getoond door middel van een zoekopdracht. In het kader van de zoekopdracht worden zowel de zoekterm als uw IP-adres en eventueel toegewezen sessie-ID doorgegeven. SEMKNOX maakt ook gebruik van cookies, waardoor de zoekfunctie met succes kan worden uitgevoerd. Namens ons zal SEMKNOX deze informatie gebruiken om uw zoekopdracht te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.sitesearch360.com/privacy-policy/.

Gebruikers

Wij gebruiken het Usercentrics Consent Management Platform om te voldoen aan de wettelijke verplichting volgens Art. 7 ab. 1 DSGVO. De exploitant is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland. Usercentrics Toestemmingsbeheerplatform verzamelt logboekbestandgegevens, gebruikersagent (apparaat, browsertype, browsertaal, browserversie, resolutie) en toestemmingsgegevens (toestemming ja/nee, tijdstempel, gegevensomvang, gegevensattributen, ControllerID, ProcessorID, ToestemmingsID) via een Javascript. Met dit JavaScript kan Usercentrics GmbH de gebruiker informeren over bepaalde tags en webtechnologieën op onze website en zijn of haar toestemming verkrijgen, beheren en documenteren. U kunt de uitvoering van JavaScript te allen tijde voorkomen door de juiste instellingen in uw browser aan te brengen, waardoor ook Usercentrics de JavaScript niet kunnen uitvoeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij Usercentrics vindt u op: https://usercentrics.com/privacy-policy/.

gebruik van social plugins

Facebook

We gebruiken zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging "Facebook Social Plugin" of "Facebook Social Plugin". Een overzicht van de Facebook plugins en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=nl_NL.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser gestuurd en in de website geïntegreerd.

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account hebt of niet op dat moment bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account koppelen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld met de knop "I like" of een opmerking maakt, wordt de betreffende informatie ook direct naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en vraaggericht ontwerpen van Facebook-pagina's. Daartoe maakt Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aan, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website met betrekking tot de aan u op Facebook getoonde advertenties te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en andere aan het gebruik van Facebook verbonden diensten aan te bieden.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich voor het volgende bezoek aan onze website bij Facebook afmelden en eventueel alle opgeslagen Facebook-gegevens (cookies) uit uw browser wissen.

Zie Facebook: https://www.facebook.com/policy.php voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

Google+

We gebruiken de “+1″-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat wordt beheerd door Google Inc. (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten) (“Google”). Deze knop is te herkennen aan de belettering “+1″ op witte of gekleurde achtergrond. Als u de inhoud van ons onlineaanbod met een dergelijke knop oproept, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Google. Google verzendt de inhoud van de „+1“-knop rechtstreeks naar de browser van de gebruiker, die op zijn beurt de inhoud integreert in de website. Wij hebben dus geen invloed op de gegevens die Google met de knop verzamelt en volgens Google worden er geen persoonlijke gegevens verzameld zolang er niet op de knop wordt geklikt. Als u onder andere bij Google bent ingelogd, wordt het IP-adres verzameld en verwerkt. In welke mate en met welk doel verzamelt Google de gegevens, in welke vorm de gegevens worden verwerkt en gebruikt en welke rechten en instellingen beschikbaar zijn om uw privacy in dit opzicht te beschermen, kunt u de gegevens van Google vinden op de “+1“ knop: https://policies.google.com/privacy.

Als u lid bent van Google Plus of zich bij Google hebt aangemeld en niet wilt dat Google bij een volgende bezoek aan onze website gegevens over u verzamelt en deze aan de door Google opgeslagen lidgegevens koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Google Plus of Google afmelden en eventueel alle opgeslagen Google-gegevens (cookies) uit uw browser wissen.

Twitter („Tweet Button“)

We gebruiken functies van de Twitter-service. Deze functies worden geleverd door Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten). Met behulp van Twitter en de functie “Re-Tweet” koppelt Twitter het Twitter-account van de gebruiker aan de websites die u bezoekt. Dit wordt met name aangekondigd aan de volgers van de gebruiker op Twitter. Gegevens worden ook verzonden naar Twitter-servers. We willen erop wijzen dat we niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze wordt gebruikt door Twitter. Nadere informatie is beschikbaar onder de volgende link: https://twitter.com/privacy?lang=nl .

De privacy-instellingen op Twitter kunnen worden gewijzigd in de accountinstellingen op https://twitter.com/settings/account.

Als u lid bent van Twitter en bent ingelogd op Twitter en niet wilt dat Twitter gegevens over u verzamelt wanneer u onze website volgende bezoekt en een link legt naar uw lidmaatschapsgegevens die zijn opgeslagen op Twitter, moet u zich uitloggen bij Twitter voordat u onze website bezoekt en, indien nodig, alle opgeslagen Twittergegevens (cookies) uit uw browser verwijderen.

Pinterest

Wij maken gebruik van de dienst pinterest.com. Pinterest.com is een dienst van Pinterest Inc. (808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten). De “Pin it“knop op onze site informeert Pinterest dat u de corresponderende pagina van onze website hebt bezocht. Als u bent ingelogd bij Pinterest, kan Pinterest dit bezoek aan onze site koppelen aan uw Pinterest-account en de gegevens linken. De gegevens worden verzonden door te klikken op de “Pin it“ knop wordt opgeslagen door Pinterest. Voor het doel en de omvang van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens, en uw rechten en privacyinstellingen, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Pinterest, dat u kunt raadplegen op  https://pinterest.com/about/privacy/.

Om te voorkomen dat Pinterest uw volgende bezoek aan onze site koppelt aan uw Pinterest-account, moet u zich bij uw Pinterest-account afmelden voordat u onze site bezoekt en zo nodig alle opgeslagen Pinterestgegevens (cookies) uit uw browser verwijderen.

Instagram

We maken gebruik van de Instagram-service. Instagram is een dienst van Instagram Inc (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten). De „Insta“knop die in onze site is geïntegreerd informeert Instagram dat u de corresponderende pagina van onze website hebt bezocht. Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram dit bezoek aan onze site koppelen aan uw Instagram-account en de gegevens koppelen. De gegevens worden verzonden door te klikken op de knop „Insta“ deze knop wordt opgeslagen door Instagram. Voor het doel en de omvang van de verzameling, verwerking en het gebruik van gegevens, en uw rechten en privacykeuzes, raadpleegt u de Privacymededelingen van Instagram die beschikbaar zijn op  https://help.instagram.com/155833707900388.

Om te voorkomen dat Instagram uw bezoek aan onze site koppelt aan uw Instagram-account, moet u zich bij uw Instagram-account afmelden en indien nodig alle opgeslagen gegevens (cookies) van uw browser verwijderen voordat u onze site bezoekt.

Onze website maakt gebruik van de functies van het LinkedIn netwerk (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). Telkens wanneer u een van onze pagina's bezoekt die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website bezoekt. Bovendien wordt uw IP-adres naar LinkedIn verzonden. Als u op de knop "Aanbevelen" van LinkedIn klikt en u bent ingelogd bij LinkedIn, dan is het mogelijk voor LinkedIn om het bezoek aan onze website te koppelen aan u en uw LinkedIn gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Om te voorkomen dat LinkedIn het volgende bezoek aan onze site koppelt aan uw LinkedIn account, dient u uit te loggen bij uw LinkedIn account en indien nodig alle opgeslagen gegevens (cookies) van LinkedIn uit uw browser te verwijderen voordat u onze site bezoekt.

XING

We gebruiken de functies van het Xing netwerk (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland). Telkens wanneer u een van onze pagina's bezoekt die functies van Xing bevat, wordt een verbinding met Xing-servers tot stand gebracht. Voor zover ons bekend, worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag wordt geëvalueerd. Nadere informatie over gegevensbescherming en de knop Xing Share is te vinden in het gegevensbeschermingsbeleid van Xing op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

YouTube

We gebruiken de plugins van YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Als u één van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De Youtube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd bij uw YouTube-account, kunt u hiermee het surfgedrag koppelen aan uw YouTube-gebruikersprofiel. Dit kan voorkomen worden door uit te loggen uit uw YouTube account en, indien nodig, alle opgeslagen gegevens (cookies) van YouTube te verwijderen uit uw browser, meer informatie hierover kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube onder https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy.

Tumblr

We gebruiken de knoppen van de Tumblr service (Tumblr Inc., 35 East 21 St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA). Met deze knoppen kun je een bericht of pagina op Tumblr delen of ons op Tumblr volgen. Wanneer u één van onze websites bezoekt met de knop Tumblr, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. Wij hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Tumblr verzamelt en verzendt met behulp van deze plugin. Het IP-adres van de gebruiker en de URL van de bezochte website worden verzonden. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Tumblr raadplegen op https://www.tumblr.com/privacy/nl.

Om te voorkomen dat Tumblr het volgende bezoek aan onze site koppelt aan uw Tumblr-account, moet u zich afmelden bij uw Tumblr-account en, indien nodig, alle opgeslagen Tumblr -gegevens (cookies) verwijderen uit uw browser voordat u onze site bezoekt.

Nieuwsbrief

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedure en uw bezwaarrechten. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

Inhoud nieuwsbrief

Wij sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met reclame-informatie (hierna “Newsletter“) alleen met toestemming van de ontvanger of met een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van een nieuwsbrief in het kader van de registratie specifiek is omschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker.

Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over nieuwe aanbiedingen, actuele promoties en nieuws binnen SAXOPRINT GmbH.

Dubbele opt-in en logging

De inschrijving op onze nieuwsbrief gebeurt in een zogenaamde dubbele opt-in procedure:  d.w.z. na de inschrijving ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand met andere e-mailadressen kan inloggen. Abonnementen op de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces conform de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Dit omvat het opslaan van de tijd van registratie en bevestiging.

Dienstverlener voor de verzending van e-mail ("dienstverlener voor verzending")

De nieuwsbrief wordt verzonden op grond van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG via Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, Duitsland (hierna "“Versanddienstleister&ldquo" genoemd). Hier kunt u de gegevensbeschermingsbepalingen van de aanbieder van de verzenddienst bekijken: https://emarsys.com/privacy-policy/.

Bovendien kan de verlener van de verzenddienst deze gegevens gebruiken in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzendservice gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om ze op te schrijven of door te geven aan derden.

Inloggegevens

Om u te abonneren op de nieuwsbrief volstaat het uw e-mailadres, uw naam en het type klant in te voeren om u persoonlijk te kunnen aanspreken en de inhoud van de nieuwsbrief aan te passen.

Statistisch onderzoek en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd „web-beacon“ of „web bug“ d.w.z. een pixel-formaat bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze server wordt opgehaald. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, maar ook uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opzoeklocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden technisch te verbeteren. De statistische enquêtes omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Deze informatie kan om technische redenen worden toegewezen aan individuele ontvangers van een nieuwsbrief, maar we streven er niet naar individuele gebruikers te controleren. De evaluaties dienen ons eerder om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te sturen volgens de belangen van onze gebruikers.

De statistische onderzoeken en analyses alsmede de registratie van de aanvraagprocedure worden uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbrief systeem dat zowel onze zakelijke belangen dient als de verwachtingen van de gebruiker.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief is art. 6 lid 1 sub c) AVG.

doel van gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het versturen van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

bewaartijd

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker blijft dus bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De overige persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, zullen in de regel na zeven dagen worden verwijderd.

Mogelijkheid van oppositie en eliminatie

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betreffende gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een bijbehorende link opgenomen. Als u zich alleen op de nieuwsbrief hebt geabonneerd en dit abonnement hebt opgezegd, worden uw persoonlijke gegevens in dit verband gewist.

Wedstrijden, campagnes en evenementen

Als u besluit om deel te nemen aan een van onze promoties, vragen we u om ons uw naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en/of postadres te geven om ervoor te zorgen dat elke deelnemer slechts één keer deelneemt en om u op de hoogte te houden van het verloop van de actie. Bij de organisatie van wedstrijden of andere evenementen zullen de nodige persoonsgegevens van de deelnemers ook worden doorgegeven aan de deelnemende medeorganisatoren, samenwerkingspartners en sponsors, alsook aan de media. Meer informatie over de partners vindt u in de beschrijvingen van de betreffende campagne. Het gebruik van de gegevens is uitsluitend beperkt tot het doel van de betreffende actie. De verzamelde persoonsgegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Na afloop van de betreffende actie worden de verzamelde gegevens gewist. Voor alle andere bepalingen is uw uitdrukkelijke toestemming vereist.

Online adverteren en targeten

Google Dynamic Remarketing

Wij maken gebruik van de dynamische remarketingfunctie van Google AdWords, een dienst van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). De technologie stelt ons in staat om automatisch gegenereerde, doelgroepgerichte advertenties te plaatsen na uw volgende bezoek aan onze website. De advertenties zijn gebaseerd op de producten en diensten die u de laatste keer dat u onze website bezocht heeft aangeklikt.

Google gebruikt cookies om advertenties op basis van interesses te maken. Google slaat gewoonlijk informatie op zoals uw webaanvraag, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw aanvraag. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de webbrowser aan een specifieke computer toe te wijzen. Ze kunnen niet worden gebruikt om een persoon te identificeren.

Als gebruikers geen gebruikersadvertenties van Google willen ontvangen, kunnen ze zich afmelden voor advertenties via de advertentievoorkeuren van Google (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=nl) deaktiviert werden.

DoubleClick, Google Ads en Google Conversion Tracking

Om uw aandacht op onze producten te vestigen, plaatsen wij relevante advertenties en maken wij gebruik van Google Conversion Tracking, een dienst van Google (Google Inc., 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Deze advertenties verschijnen na zoekopdrachten op Google Network webpagina's. We hebben de mogelijkheid om onze advertenties te combineren met bepaalde zoektermen.

Wanneer u op een advertentie klikt, plaatst DoubleClick (DoubleClick is een handelsmerk van het Amerikaanse bedrijf Google LLC) een cookie op uw computer. Cookies stellen ons in staat om advertenties te serveren op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker.

Door het gebruik van DoubleClick cookies ("Floodlights ) kunnen Google en haar partner websites alleen advertenties serveren die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Overdracht van gegevens door Google aan derden vindt uitsluitend plaats op grond van wettelijke bepalingen of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval uw gegevens matchen met andere gegevens die door Google zijn verzameld.

DoubleClick cookies helpen Google en wij als klant informatie te ontvangen dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar onze website is omgeleid. De op deze manier verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor statistische evaluatie voor advertentie-optimalisatie. Wij ontvangen geen informatie waarmee bezoekers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De door Google aan ons verstrekte statistieken omvatten het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en, indien van toepassing, of deze met een conversietag (identificatie voor een pagina van de aankooptransactie) naar een pagina van onze website zijn omgeleid. Op basis van deze statistieken kunnen we traceren welke zoektermen bijzonder vaak op onze advertentie zijn geklikt en welke advertenties tot een actie van de gebruiker hebben geleid.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google: http://www.google.be/policies/technologies/ads/.

Indien u dit niet wenst, kunt u de opslag van de voor deze technologieën vereiste cookies verhinderen, bijvoorbeeld via de instellingen van uw browser. In dit geval wordt uw bezoek niet opgenomen in de gebruikersstatistieken. U kunt dit wijzigen via de Google-advertentie-instellingen (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=nl) en op rente gebaseerde advertenties uitschakelen.

Facebook Retargeting

Wij maken gebruik van de retargeting technologie “Website Custom Audience“ van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94394, USA (“Facebook“) en stelt ons in staat om bezoekers van onze website die al geïnteresseerd zijn in onze website en Facebook-lid zijn, ook op Facebook via het Facebook-ad netwerk, advertenties en aanbiedingen te tonen die voor hen relevant zijn.
Om dergelijke advertenties te plaatsen, hebben we een Facebook retargeting pixel op onze website geplaatst die Facebook in staat stelt om onze gebruikers als bezoekers van onze website vast te leggen onder een pseudoniem en deze gegevens te gebruiken voor onze advertentie op Facebook. Persoonlijke gegevens worden niet verzameld of opgeslagen. Gebruikers kunnen niet worden geïdentificeerd op Facebook. Facebook koppelt de gegevens die via de retargeting-pixel worden verzameld niet aan de gebruikersgegevens die over een persoon op Facebook zijn opgeslagen. Nadere informatie over gegevensbescherming en instelmogelijkheden is te vinden op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads en op https://www.facebook.com/about/privacy. Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van het aangepaste publiek van de Facebook-website op https: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Microsoft Bing advertenties

Onze website maakt gebruik van conversietracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u onze website via een Microsoft Bing-advertentie bezoekt. Microsoft Bing en we kunnen op deze manier zien dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorverwezen en een eerder gedefinieerde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt. We zien alleen het totaal aantal gebruikers die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens naar de conversiepagina zijn omgeleid. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker openbaar gemaakt. Als u niet aan het traceringsproces wilt deelnemen, kunt u ook de noodzakelijke instelling van een cookie &ndash weigeren, bijvoorbeeld via browserinstellingen die de automatische instelling van cookies over het algemeen uitschakelen. Ga voor meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die bij Microsoft Bing worden gebruikt naar de Microsoft-website: https://privacy.microsoft.com/nl-be/privacystatement.

Met behulp van de deactiveringshulp van het netwerkreclame initiatief (NAI - http://www.networkadvertising.org/choices/) en EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance -  http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren) kan het gebruik van cookies worden gedeactiveerd. Wij wijzen er echter op dat wij geen invloed hebben op de volledigheid van de deactivering van de cookies van derden van deze gratis diensten.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen het online aanbod van SAXOPRINT kan het voorkomen dat inhoud van derden, bijv. in de vorm van YouTube-video's, kaartmateriaal van Google Maps, RSS-feeds of grafieken van andere platforms worden geïntegreerd. Het is mogelijk dat de aanbieders van deze content het IP-adres van de gebruiker waarnemen, omdat zij de content zonder het IP-adres niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. In dat geval is het IP-adres nodig om de inhoud van derden weer te geven. SAXOPRINT zorgt ervoor dat alleen inhoud wordt gebruikt waarvoor het IP-adres alleen voor de levering wordt gebruikt. SAXOPRINT heeft hier echter geen invloed op als het IP-adres voor de inhoud van derden door de betreffende aanbieder wordt opgeslagen, bijv. voor statistische doeleinden. Voor zover SAXOPRINT hierover informatie heeft, worden de gebruikers hiervan op de hoogte gesteld.

gegevensbeveiliging

Wij beschermen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of distributie van uw gegevens door onbevoegde personen. Toegang tot uw klantaccount is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te houden en het browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met communiceren met ons, vooral als u uw computer deelt met anderen (https://www.saxoprint.be/service/zekerheid).

Links (hyperlinks) naar websites van derden

Ons internetaanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Voor deze externe inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken op het moment van de link. Illegale inhoud was ten tijde van de koppeling niet herkenbaar. Permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter onredelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij overtredingen vaststellen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Op onze website kunnen samenwerkingsverbanden met verschillende dienstverleners voorkomen. Onze website geeft onze gebruikers toegang tot de aanbodpagina's met aanbiedingen en diensten van partnerbedrijven. Gebruikers van de website kunnen een contractuele relatie aangaan met de desbetreffende dienstverlener door gebruik te maken van de diensten van de dienstverlener, waarop dan de overeenkomstige contractuele voorwaarden van de dienstverlener van toepassing zijn. De juridische en inhoudelijke verantwoordelijkheid van SAXOPRINT voor de diensten die op de aanbiedingspagina's van de partnervennootschappen worden aangeboden, ligt uitsluitend bij de respectieve partnervennootschappen waarvan de inhoud via onze homepage wordt opgeroepen. Bij het gebruik van de diensten van een serviceprovider worden de contractuele relaties uitsluitend met het betreffende partnerbedrijf en de gebruiker aangegaan in overeenstemming met de voorwaarden die op deze contractuele relatie van toepassing zijn. Dit moet op de betreffende website of in de gebruiksvoorwaarden of richtlijnen voor gegevensbescherming worden vermeld ("Privacy Policy"). SAXOPRINT heeft geen controle over de inhoud of de werking van websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze websites.

Evenmin is SAXOPRINT verantwoordelijk voor de uitvoering van bestellingen of diensten die via een dergelijke website worden besteld, noch is SAXOPRINT verantwoordelijk voor de richtlijnen voor gegevensbescherming ("Privacy policies") van dergelijke websites en de gegevens die daar uitdrukkelijk of automatisch worden verzameld.

In geval van problemen of andere problemen in verband met websites van derden verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met deze derden en niet met SAXOPRINT.

Terbeschikkingstelling van de website

Website in het algemeen

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. De volgende gegevens worden verzameld:

(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie,

(2) Het besturingssysteem van de gebruiker,

(3) Het IP-adres van de gebruiker,

(4) Datum en tijdstip van de toegang,

(5) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt,

(6) Websites die toegankelijk zijn via het systeem van de gebruiker via onze website.

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking en tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel  6, lid 1, onder l) AVG. 

doel van gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

In deze zin is ook ons rechtmatige belang bij gegevensverwerking overeenkomstig artikel  6, lid 1, onder c) en d) AVG.

bewaartijd

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Verdere opslag vindt alleen plaats door het wissen of wijzigen van de IP-adressen van de gebruikers, zodat een toewijzing van de oproepende browser niet meer mogelijk is.

Mogelijkheid van oppositie en eliminatie

Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan derhalve geen bezwaar aantekenen.

Gebruik van cookies op de Website

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die de oproep doet kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en bij elke toegang tot een pagina aan ons doorgegeven:

(1)  Taalinstellingen,

(2)  sessie-informatie, bijv. artikel in winkelwagen,

(3)  inloggegevens.

Op onze website maken we ook gebruik van cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden bepaald:

(1)  Ingevoerde zoektermen,

(2)  frequentie van paginaweergaves,

(3)  Gebruik van websitefuncties,

(4)  wijze van gebruik (toesteltype, schermresolutie, snelheid, taal).

De gebruikersgegevens die op deze manier worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet meer mogelijk de gegevens aan de oproepende gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

Wanneer u onze website bezoekt, informeert een informatiebanner u over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden en verwijst hij u naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In deze context is er ook een notitie over hoe het opslaan van cookies kan worden voorkomen in de browserinstellingen.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

doel van gegevensverwerking

Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is bedoeld om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

(1)  Taalinstellingen,

(2)  sessie-informatie, bijv. artikel in winkelwagen,

(3)  inloggegevens.

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van de analyse cookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we zo ons aanbod continu optimaliseren.

Meer informatie is ook te vinden in het hoofdstuk "Using Analysis Services". Ons rechtmatig belang ligt dan ook in de verwerking van persoonsgegevens conform art.  6 lid 1 lit. f) AVG.

Duur opslag-, bezwaar- en eliminatiemogelijkheid

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze website verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons onlineaanbod maken wij op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG) gebruik van inhoud of diensten van derden om hun inhoud en diensten, bijv. video's of lettertypen (hierna uniform aangeduid als “inhoud”) te integreren. Dit veronderstelt altijd dat de derde aanbieders van deze content het IP-adres van de gebruiker waarnemen, aangezien zij zonder het IP-adres de content niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Daarom is voor de weergave van deze inhoud het IP-adres vereist. We streven ernaar om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud.

Externe aanbieders kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook zogenaamde "pixeltags" (onzichtbare afbeeldingen, ook "web beacons" of "web bugs" genoemd) gebruiken. De "pixel tags" kan gebruikt worden om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons onlineaanbod, en kan aan dergelijke informatie uit andere bronnen worden gekoppeld.

Meer informatie is ook te vinden in de hoofdstukken "Gebruik van analyseservices" en "Online adverteren en target-".

Elektronische Betaalaanbieders ("ePayment")

Tijdens het bestelproces bieden wij u verschillende betalingsmethoden aan. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode verwijzen wij u door naar de betreffende betaalprovider. De voor de betaling benodigde gegevens worden direct door de betalingsprovider verwerkt. Het privacybeleid van de geselecteerde betalingsprovider is hier van toepassing.

Paypal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, domiciliëring via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De overdracht vindt plaats conform art. 6 lid 1 onder b) AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

PayPal behoudt zich het recht voor om kredietinformatie te verstrekken voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, domiciliëring via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "termijnbetaling" via PayPal. Hiertoe kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan de kredietagentschappen op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG. PayPal gebruikt de resultaten van de kredietbeoordeling in relatie tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betalingsmethode. De creditnota kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Indien in de creditnota scorewaarden worden opgenomen, worden deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de gebruikte kredietbeoordelaars, zie de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om de betaling in overeenstemming met het contract te verwerken.

Creditcard

Creditcardbetalingen worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Ingenico Payment Services GmbH (hierna "Ingenico"), een van de belangrijkste Europese betalingsdienstaanbieders. Uw betalingsgegevens worden via een beveiligde https-verbinding naar de Ingenico-server verzonden. Ingenico is gecertificeerd volgens de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), de internationale beveiligingsstandaard voor creditcardbetalingen via internet. U kunt de gedetailleerde privacyverklaring tijdens het betaalproces verkrijgen door te klikken op de privacyverklaring op de website van Ingenico.

Geautomatiseerde beslissing in indidividuele gevallen inclusief profilering

Onze organisatie controleert regelmatig bij het afsluiten van overeenkomsten en in bepaalde gevallen, waarbij er sprake is van een rechtmatig belang, ook de kredietwaardigheid bij klanten in het bestand.
 
Creditreform
 
De informatie conform art.14 van de EU algemene verordening gegevensbescherming over de dataverwerking die bij Creditform Boniversum GmbH plaatsvindt, vindt u hier: https://www.boniversum.de/wp-content/uploads/2020/11/Boniversum_Text_module_on_duty_of_information_under_EU-GDPR_article-14.pdf

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om een offerte aan te vragen voor onze producten door het verstrekken van persoonlijke gegevens. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Tijdens het offertetraject worden de volgende gegevens verzameld:

(1) Titel,

(2) Adres,

(3) Telefoonnummers/E-mailadressen,

(4) Voornaam/naam,

(5) Overdracht aan klantcategorieën (zakelijke klant/particuliere klant, enz.).

Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Datum en tijdstip van notering,

(2) Unieke benaming van de aanbieding.

In het kader van de offerteprocedure wordt toestemming verkregen voor de verwerking van deze gegevens.

doel van gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden verzameld om (per e-mail, telefoon of post) contact op te nemen met betrekking tot het gevraagde aanbod.

Bovendien kan de overeenstemmende offerte rechtstreeks via een duidelijke link worden opgevraagd.

bewaartijd

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Dit is het geval voor de voorbereiding van offertes voor de uitvoering van precontractuele maatregelen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering. Zelfs na de sluiting van het contract kan het nodig zijn persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

Revocatie en verwijdering Mogelijkheid

Indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het treffen van precontractuele maatregelen, kunnen zij slechts voortijdig worden verwijderd voor zover er geen contractuele of wettelijke verplichtingen bestaan die zich daartegen verzetten.

Registratie

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren door het verstrekken van persoonlijke gegevens. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens verzameld:

(1) Titel,

(2) Adres,

(3) Username/Loginname,

(4) Toestemming voor reclamemaatregelen,

(5) Geboortedatum,

(6) Telefoonnummers/E-mailadressen,

(7) Voornaam/naam,

(8) Overdracht aan klantcategorieën (zakelijke klant/particuliere klant, enz.).

Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Datum en tijdstip van registratie,

(2) Klantnummer.

In de loop van het registratieproces wordt toestemming verkregen voor de verwerking van deze gegevens.

doel van gegevensverwerking

Een registratie is noodzakelijk om een contract met u uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren.

De persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van contractverwerking (verkoop/fabricage/verzending) van gedrukte (aanverwante) producten.

bewaartijd

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld om een contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren wanneer de gegevens niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren. Zelfs na de sluiting van het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen kan het nog steeds noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

Mogelijkheid van oppositie en eliminatie

U kunt uw registratie te allen tijde annuleren. U kunt de gegevens die over u zijn opgeslagen te allen tijde wijzigen.

Indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het treffen van precontractuele maatregelen, kunnen zij slechts voortijdig worden verwijderd voor zover er geen contractuele of wettelijke verplichtingen bestaan die zich daartegen verzetten.

Bestelling en betaling

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Naast de registratie worden tijdens het bestelproces de volgende gegevens verzameld:

(1) Afleveradressen,

(2) Betalingsgegevens, indien vereist (bv. SEPA-automatiseringsmandaat),

(3) Klant-specifieke/inputgegevens (uploads van afdrukgegevens).

Bij het bestellen worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Datum en tijd van de bestelling,

(2) Bestelnummer/kostnummer/Korvennummer,

(3) Indien nodig wordt een kredietbeoordeling uitgevoerd - zie ook hoofdstuk "Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profiling".

In het kader van het bestelproces is de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

doel van gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens worden verzameld met het oog op de uitvoering van het contract.

bewaartijd

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het bestelproces worden verzameld voor de uitvoering van een contract als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering. Zelfs na de sluiting van het contract kan het nog steeds noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

Mogelijkheid van oppositie en eliminatie

Indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het treffen van precontractuele maatregelen, kunnen zij slechts voortijdig worden verwijderd voor zover er geen contractuele of wettelijke verplichtingen bestaan die zich daartegen verzetten.

Terugbetalingsprocedures

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

De volgende gegevens worden verzameld:

(1) betalingsdetails.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens worden verzameld voor de uitvoering van de overeenkomst onder de voorwaarde van de terugbetaling van de ontvangen betalingen.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Dit is regelmatig de datum waarop de terugbetalingsprocedure is afgerond.

Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging

In principe heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Indien de gegevens echter noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, is een vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die dit tegenspreken.

Verzending van goederen - Integratie van DPD-voorspelling

Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Als een bestelling via DPD Deutschland GmbH wordt verzonden (uitzondering: wederverkoperzending), sturen wij DPD Deutschland GmbH naast de voor de verzending vereiste gegevens (naam, adres) de volgende informatie toe:

(1) E-mail adres,
(2) Telefoon.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) van het AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden verzonden om problemen tijdens de levering te voorkomen en om het leveringsproces zelf klantvriendelijk te maken.

Duur van de opslag

De gegevens worden verzameld voor specifieke zendingen, gearchiveerd voor specifieke zendingen in het kader van wettelijke vereisten, opgeslagen voor bijvoorbeeld klachten en facturering en vervolgens verwijderd.

Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging

U kunt te allen tijde per e-mail, brief of telefoon bezwaar maken tegen de overdracht van de gegevens aan DPD Deutschland GmbH.

U kunt DPD Deutschland GmbH ook rechtstreeks bezwaar aantekenen door een e-mail te sturen naar widerspruch_predictbenachrichtigung@dpd.de of een e-mail met pakketinformatie via de link in deze e-mail.

Contactformulier en e-mail contact

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Er is een contactformulier op onze website dat gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Als u van deze optie gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens wel:

(1) Titel,

(2) Telefoonnummers/E-mailadressen,

(3) Voornaam/naam,

(4) Bestel-/ klantnummer (optioneel, indien beschikbaar).

Op het moment van verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Datum en tijd.

Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendproces en er wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt ook contact met ons opnemen via het door ons opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.

De gegevens zullen in dit kader niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is artikel  6, lid 1, onder l) AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die bij het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 onder b) AVG.

doel van gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor de behandeling van het leggen van contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

bewaartijd

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonlijke gegevens van het invoermasker van het contactformulier en deze die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgehelderd.

Mogelijkheid van oppositie en eliminatie

Zji kunnen hun toestemming te allen tijde per e-mail, brief of telefoon intrekken.

In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die worden opgeslagen tijdens het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.

Contactgegevens die u vrijwillig verstrekt (bijv. visitekaartjes op beurzen)

Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Visitekaartjes kunnen in de loop van het bedrijf worden uitgewisseld. Deze bevatten persoonsgegevens. Na ontvangst van een visitekaartje kunnen de volgende gegevens worden verzameld:

(1) Titel,

(2) Adres

(3) Telefoonnummers/e-mailadressen,

(4) Voornaam/achternaam,

(5) Functie.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Naar analogie van het advies van de Beierse autoriteit voor gegevensbescherming is een voor de zakelijke relatie passende verwerking toegestaan (art. 6, lid 1, eerste zin, onder b) en f) AVG).

Doel van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden verzameld met het oog op een volgend contact (per e-mail, telefoon of post).

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is het geval bij de uitvoering van precontractuele maatregelen wanneer er uiteindelijk geen contract wordt gesloten. Zelfs na de sluiting van het contract kan het nodig zijn persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging

In principe heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Indien de gegevens echter noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nemen van precontractuele maatregelen, kunnen zij alleen voortijdig worden gewist voor zover er geen contractuele of wettelijke verplichtingen bestaan die daarmee in strijd zijn.

Rechten van de betrokkene

Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, wordt u beïnvloed door van het AVG en heeft u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten:

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke informatie over u is of zal worden verstrekt;

(4) de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;

(5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 het AVG en van – in ieder geval in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u in verband met de verzending verzoeken om op de hoogte te worden gesteld van de betreffende garanties conform art. 46 het AVG.

Recht op rectificatie

U heeft tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking recht op correctie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke voert deze correctie onverwijld uit.

Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

(1) u betwist de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en in plaats daarvan om een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verzoekt;

(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor de verwerking nodig heeft, maar deze wel nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, in te stellen of te verdedigen, of

(4) U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 het AVG en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens worden verwerkt – niet worden opgeslagen – alleen met uw toestemming of voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechten of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Als de verwerking volgens de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u hiervan door de verantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op gegevenswissing

Verplichting tot verwijdering 

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te wissen en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen indien een van de volgende redenen zich voordoet:

(1) De persoonsgegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming, waarop de verwerking is gebaseerd, in op grond van art.  6 lid 1 lit. a of art.  9 lid  2 lit. a) het AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

(3) U dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 AVG en er zijn geen zwaarwegende gegronde redenen voor verwerking of u dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 2 het AVG.

(4) De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.

(6) De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, het AVG.

Voorlichting aan derden 

Indien wij de persoonsgegevens van u openbaar hebben gemaakt en wij verplicht zijn deze in overeenstemming met art. 17 lid 1 van het AVG te verwijderen, zullen wij passende maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene ons hebt verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

uitzonderingen 

Het recht op annulering bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

(1) de vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;

(2) te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke verleende openbaar gezag te vervullen;

(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van het AVG;

(4) voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1, van het AVG, voor zover in artikel 89, lid 1, van het AVG bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig in gevaar zou kunnen brengen, of

(5) rechtsvorderingen in te stellen, in te stellen of te verdedigen.

Recht op informatie

Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking te laten corrigeren, wissen of beperken, is hij verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze verbetering of wissen van de gegevens of van beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

De verantwoordelijke persoon heeft het recht van deze ontvangers op de hoogte te worden gesteld.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt recht op een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat van de door u aan de verantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder enige belemmering door te geven aan een andere verantwoordelijke van de persoon aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig art.  6 lid 1 lit. a) AVG of art.  9 lid 2 lit. a) AVG of op een contract overeenkomstig art.  6 lid 1 lit. b) AVG en

(2) de verwerking met behulp van geautomatiseerde methoden wordt uitgevoerd.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op doorgifte geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke verleende openbaar gezag.

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) AVG; dit geldt ook voor de profilering op grond van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt uw persoonsgegevens niet meer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn om de verwerking te beschermen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de persoonsgegevens over u worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens over u met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerkt voor deze doeleinden.

U kunt uw recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

Recht om de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht uw verklaring van toestemming met betrekking tot gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U hebt het recht niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die juridische gevolgen tegen u heeft of significante gevolgen voor u heeft op een gelijkaardige manier. Dit is niet van toepassing indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,

(2) de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt, toelaatbaar is en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen, of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten kunnen echter niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens ingevolge artikel 9 lid 1 AVG, tenzij artikel 9 lid 2 sub c) of g) AVG van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen.

In de in de leden 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon redelijke maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, werkt of ervan wordt verdacht inbreuk op de wet te maken, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter overeenkomstig artikel 78 van het AVG.

Actualiteit en wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en heeft de status April 2021.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen hierboven of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële eisen, kan het noodzakelijk zijn om deze verklaring van gegevensbescherming te wijzigen.

Controle van uw basisgegevens
Het door u opgegeven BTW-nummer is helaas onjuist. Controleer en corrigeer alstublieft uw basisgegevens, omdat anders een afrekening zonder BTW niet mogelijk is.